Warning

Prace serwisowe mogą być wykonywane zasadniczo tylko przez wykwalifikowanych elektryków z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa.

W zakresie napraw, zmian, kontroli i konserwacji urządzeń elektrycznych należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych, zasad BHP i obowiązujących norm. Przed przeprowadzeniem prac konserwacyjnych i serwisowych przy urządzeniu wymagane jest bezpieczne odłączenie od wszystkich przewodów elektrycznych

Profesjonalnym serwisantom oferujemy następujące oprogramowanie i narzędzia:

Dokumentacja serwisowa Miele: działająca w przeglądarce aplikacja do wyszukiwania i przeglądania informacji serwisowych.
Zawiera ona informacje dotyczące części zamiennych, instrukcje, opisy oraz schematy połączeń.

Wsparcie diagnostyczne Miele: aplikacja na komputer, która umożliwia odczyt błędów poprzez połączenie z urządzeniem, resetowanie urządzeń oraz aktualizację ich oprogramowania. Do obsługi wymagany jest interfejs optyczny.

Ze Wsparcia diagnostycznego Miele można również korzystać offline, bez połączenia z Internetem w domu klienta. Wymaga to jednak zaktualizowania aplikacji przez Internet na co najmniej 10 dni przed wizytą u klienta.