Wyniki finansowe

Geschäftsentwicklung

Rozwój firmy

W trakcie roku obrachunkowego 2017/2018, który zakończył się w dniu 30 czerwca 2018 roku firma osiągnęła obrót w wysokości 4,1 miliardów €. Odpowiada to wzrostowi o 167 mln € lub 4,3 proc.
Na swoim rodzimym rynku w Niemczech, firma zwiększyła się o 1,21 mld € (plus 2,4 procent).
Miele zatrudnia na całym świecie 20,098 osób, w tym 11,225 w Niemczech (stan na 30 czerwca 2018).

Umsatz der Miele Gruppe
Miele Mitarbeiter weltweit