Zrównoważony rozwój

Nachhaltigkeit

Odpowiedzialność

Dla Miele odpowiedzialne postępowanie to nie tylko tradycja firmy, ale również sposób na osiągnięcie długoterminowego sukcesu. Miele jest członkiem europejskiej organizacji Global Compact i sygnatariuszem "Charta der Vielfalt". Co dwa lata Miele upublicznia raport zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji na stronie Miele-Nachhaltigkeit.de

Informacje na temat substancji chemicznych podlegających ograniczeniom

Informacje nt. substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Więcej na Miele.pl/Reach