Rozwiązania dla Domy opieki i spokojnej starości

Doświadczenie od dziesięcioleci

Postęp przez kompetencje higieniczne

Od ponad 90 lat firma Miele Professional obserwuje wyjątkowe zapotrzebowanie w dziedzinie higieny. W samych domach starości i domach opieki muszą obowiązywać surowe wymagania wobec higieny. Zarówno dla pralni oraz czyszczenia narzędzi i instrumentów oznacza to, że muszą one skutecznie usuwać liczne, zróżnicowane mikroorganizmy. Przy opracowywaniu produktów lub programów możemy przy tym korzystać w szczególności z naszego bogatego doświadczenia w zakresie techniki medycznej. W przypadku pralek są to, przykładowo, urządzenia z osobnymi stronami załadunku i wyładunku oraz odpowiednie procedury dezynfekcji, a w naszych zmywarkach do naczyń na czystą wodę szczególnie wysokie temperatury płukania dodatkowego i długie czasy podtrzymania temperatury, zapewniające absolutną higienę czyszczenia. Dodatkowo zmywarki do basenów sanitarnych w placówkach opieki ułatwiają codzienność personelu. Doświadczeni specjaliści służą radą i wsparciem już na etapie planowania. Niezależne instytuty, jak wfk — Institut für angewandte Forschung — regularnie potwierdzają wyjątkowe rezultaty higieniczne naszych maszyn. Oprócz bezpiecznej dezynfekcji nasze produkty są jednocześnie odpowiedzialne za perfekcyjne czyszczenie i pielęgnację prania i naczyń.