Rozwiązania dla Laboratoria uniwersyteckie

Rozwiązania systemowe dla powtarzalnych wyników

Zalety maszynowego przygotowywania szkła laborat.

Wiele laboratoriów decyduje się na maszynowe przygotowywanie szkła laboratoryjnego. Po pierwsze każda manipulacja szkłem laboratoryjnym jest związana z potencjalnymi zagrożeniami dla personelu laboratoryjnego. Odłamki szkła przy czyszczeniu ręcznym mogą doprowadzić do zranień. Skażenia infekcyjne i toksyczne stanowią ryzyko zdrowotne. Poza tym tylko przygotowywanie maszynowe szkła i utensyliów laboratoryjnych może być standaryzowane, walidowane i automatycznie dokumentowane. Ponieważ myjnie dezynfektory podczas całego procesu pozostają zamknięte, potencjalne zagrożenie personelu laboratoryjnego jest zredukowane do minimum. Z tego względu przygotowywanie maszynowe pozwala na osiągnięcie maksymalnej ochrony personelu.